پروژه ها
 

برخی از پروژه های گروه داتام

پروژه دیتا سنتر پارسیان پروژه کیسون دانشگاه صنعتی ارومیه
این پروژه با همکاری شرکت کاسپین انجام پذیرفته است.
شروع اواخر سال 1390
مدت انجام 3 ماه
انجام کابل کشی 30 کیلومتر و 6000 کور فیوژن
225 عدد پج پنل 225 عدد پنل فیبر نوری

شروع اسفند سال 1390
انجام کابل کشی شبکه، تلفن ،برق، UPS دوربین  مدار بسته، دیتا سنتر ،سیستم روشنایی هوشمند  فایر آلارم
مقدار کابل کشی 80 کیلومتر
700 نود شبکه، 700 نود تلفن ،700نود برق وUPS
ساخت 14 عدد تابلو برق فرعی ،ساخت 1 عددتابلو  برق اصلی
4 حلقه چاه ارت

شروع سال 1388
انجام کابل کشی برق و شبکه وتلفن جمعا 50 کیلومتر
تعداذ 1000 نود
مدت انجام 4 ماه
تعداد نیروهای به کار گرفته شده 5760 نفر ساعت

 

پروژه خبرگان اندیش آفاق پروژه دانشگاه آزاد تهران-شمال پروژه ساختمان الماس شرکت ضحی کیش
شروع سال 1396
مدت انجام 2 ماه
تجهیز ساختمان 4 طبقه اداری به لینک های شبکه  با استفاده از کابل های شبکه Datwyler Cat6 به  همراه برق AC و برق UPS  برای استفاده از سیستم های حیاتی در مواقع اضطراری به همراه آپ لینک  های فیبرنوری در هر طبقه برای اتصال به سوییچ  سیسکو و تجمیع آپ لینک ها در اتاق سرور واقع در طبقات زیرین با 4 آپ لینک و 200 نود شبکه به  همراه ترانکینگ لگراند.

شروع سال 1396
مدت انجام 3 ماه
تجهیز ساختمان فنی و مهندسی شامل 2 بلوک  آموزشی و اداری با لینک های شبکه برای برقرای  ارتباط بین تجهیزات آموزشی و اداری با استفاده از  کابل شبکه CAT 6  Datwylerو آپ لینک های فیبر  نوری به تعداد 300 نود شبکه و 6 آپ لینک فیبر  نوری

شروع سال 1396
مدت انجام 1 ماه
تجهیز اتاق سرور جدید در کنار اتاق سرور قدیم و  برقرای آپ لینک های  CAT6A SFTPو ارتباط 5 رک فرعی به یک رک توزیع کننده توسط کابل های  CAT6 UTP و نصب و آرایش کابل های مذکور بر  روی لدر و پچ پنل با 6 آپ لینک و 120 نود شبکه 

 

پروژه کروه مهندسین مشاور صحیح النسب - ساختمان گالریا
پروژه زیرساخت مخابرات
شروع سال 1395
مدت انجام یک سال
نصب و راه اندازی 5 طبقه اداری به همراه 10 طبقه پارکینگ  و لابی به کابل های شبکه CAT6 برای تجهیز ساختمان مذکور به دوربین های مداربسته تحت شبکه و راه اندازی آپ لینک  های فیبر نوری به تعداد 5 آپ لینک و 200 نود شبکه
 

شروع  سال 1396
نصب و راه اندازی لینک های فیبرنوری به همراه فیوژن  192 کر فیبر نوری و آرایش پچ پنل های فیبر و کابل  های فیبر نوری