کابل دراپ (Drop Cable)
کابلی که برای کابل کشی فیبر به خانه در داخل (و خارج) ساختمان در پروژه های FTTH مصرف می شود، کابل دراپ (DROP CABLE) نام  دارد. در این مقاله با خصوصیت های کابل دراپ آشنا می شویم.
بیشتر بخوانید..